o mnie

Szanowni Państwo!
Dziękuję za odwiedzenie mojej witryny internetowej, poniżej pozwolę sobie przedstawić swoją osobę.

W 2014 roku ukończyłem dzienne studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Prawo, uzyskując tytuł magistra z wynikiem bardzo dobrym.

Już w trakcie studiów praktykowałem w kancelariach adwokackich na terenie Olsztyna, aby poszerzać swoją wiedzę teoretyczną na temat prawa o, jakże istotną w tym zawodzie, praktykę.

Aplikację adwokacką odbywałem w dwóch renomowanych olsztyńskich kancelariach adwokackich, w których umiejętności oraz wiedzę miał okazję zdobywać pod okiem czterech doświadczonych adwokatów prowadzących indywidualne kancelarie od ponad dwudziestu lat.

Z uwagi na różny profil kancelarii prowadzonych przez patronów i szeroki zakres usług oferowanych przez ich kancelarie, miałem okazję zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie z wielu dziedzin - zarówno prawa karnego – występując w dużych procesach karnych, jak i rodzinnego, cywilnego oraz administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Uważam, że każdy zasługuje na rzetelny, uczciwy proces i każdemu winna być zapewniona odpowiednia ochrona jego praw i wolności. Adwokatura została powołana właśnie po to, aby stać na straży sprawiedliwego procesu, a adwokaci z najwyższą starannością strzec mają praw swojego klienta.

W swojej praktyce zawodowej, zarówno już na studiach, jak i podczas aplikacji adwokackiej, a także wykonywania zawodu adwokata zawsze kierowałem się właśnie tymi imperatywami – ochroną interesów klienta i zapewnieniem mu sprawiedliwego, rzetelnego procesu, czy to w sprawach karnych, czy też cywilnych, rodzinnych, administracyjnych i pracowniczych, które zawsze prowadziłem z pełnym zaangażowaniem. Jednocześnie zagwarantować mogę, że jeśli zdecydujecie się Państwo na obdarzenie mnie zaufaniem, również w Państwa sprawie tego zaangażowania i profesjonalizmu nie zabraknie.


Z wyrazami szacunku
Maciej Piotrowski
Adwokat

Profesjonalne porady prawne z zakresu prawa

karnego, cywilnego, rodzinnego, administracyjnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prowadzenie spraw z zakresu:

Prawa karnego i prawa karnego skarbowego 

Oferta obejmuje obronę i prowadzenie spraw w postępowaniu przygotowawczym, przed organami prokuratorskimi, Policją, Urzędem Celno-Skarbowym, a także w postępowaniach sądowych oraz wykonawczych.

Oferta obejmuje:
 - obronę w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem
- obronę w postępowaniu wykonawczym (m.in. warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, dozór elektroniczny)
- reprezentacja oskarżyciela posiłkowego i subsydiarnego w procesie karnym

Prawa cywilnego

Oferta obejmuje reprezentację zarówno powoda jak i pozwanego w procesie cywilnym i postępowaniu nieprocesowym:
- w sprawach dochodzenia roszczeń ze stosunków cywilnoprawnych (zarówno umów, jak i stosunków pozaumownych)
- w sprawach spadkowych (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, uchylenie się od skutków prawnych oświadczeń spadkowych, zachowek),
- sprawy z zakresu własności (m.in. zniesienie współwłasności, eksmisja, zasiedzenie)

Kancelaria świadczy także usługi w zakresie:
- sporządzania pism procesowych, sądowych i pozasądowych
- analizy i sporządzania umów cywilnoprawnych
- zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym

Prawa rodzinnego

Oferta obejmuje reprezentację powoda i pozwanego w postępowaniach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, m.in. o rozwód, separację, alimenty, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku wspólnego, ustalenie ojcostwa.

Prawa
administracyjnego

Oferta obejmuje prowadzenie spraw przed organami administracji publicznej, a także Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, sporządzanie odwołań od decyzji oraz skarg do WSA i NSA.

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Oferta obejmuje reprezentację przed sądem w procesach wynikających ze stosunków pracowniczych zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika, a także reprezentację w sprawach ubezpieczeniowych, m.in. w sprawach odwołań od decyzji ZUS dotyczących renty z tytułu niezdolności do pracy

Wycena usługi dokonywana jest po indywidualnym kontakcie z klientem, w zależności od rodzaju sprawy, jej charakteru i zawiłości. Zapraszam do kontaktu.
Adw. Maciej Piotrowski

O kancelarii

Indywidualna Kancelaria Adwokacka adwokata Macieja Piotrowskiego powstała w roku 2018. Jest to rok szczególny dla Adwokatury, bowiem obchodzi ona stulecie istnienia. Mieści się w Olsztynie, przy ul. Mazurskiej 12/3 (I piętro) w bliskiej odległości od Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Olsztynie, a także Prokuratury Okręgowej w Olsztynie i Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe. W ramach prowadzonej działalności adwokat Maciej Piotrowski zajmuje się zarówno obsługą klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców działających w różnych formach organizacyjnych od jednoosobowych działalności gospodarczych aż po spółki kapitałowe.

W ramach kancelarii adwokat Maciej Piotrowski świadczy usługi poradnictwa prawnego, sporządzania opinii prawnych, obsługi prawnej przedsiębiorstw, a także prowadzenia spraw sądowych przed sądami, organami prokuratorskimi oraz Policją, organami administracji państwowej i samorządowej. Profesjonalizm, wiedza i doświadczenie zdobyte w dotychczasowej pracy zawodowej, a przede wszystkim zaangażowanie w prowadzone sprawy oraz rzetelność pozwalają na skuteczną ochronę interesów klienta w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych.

KONTAKT

Napisz  wiadomość:

  Zapraszam do kontaktu:

  Kancelaria Adwokacka Adwokat Maciej Piotrowski
  ul. Mazurska 12/3, 10-520 Olsztyn (I piętro)
  NIP: 739-358-86-42, REGON: 380886897
  Telefon kontaktowy: 605-165-319
  Adres e-mail: maciejpiotrowski.kancelaria@gmail.com

  Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!